Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Rok Márie Terézie 1717 - 2017 Bratislava

Rok Márie Terézie 1717 - 2017 Bratislava
Termín: 20.04.2017 - 29.09.2017
Téma: KULTÚRA
Miesto konania: Bratislava (SR - Bratislavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.krasnabratislava.sk

Popis

Rok Márie Terézie 2017 Bratislava

Bratislavský okrášľovací spolok vyhlasuje rok 2017 za Rok Márie Terézie. Tento rok si chceme uctiť 300. rokov narodenia (1717 - 2017) jednej z najvýraznejších postáv našich dejín s celoeurópskym významom. Súčasťou Roka Márie Terézie budú rôzne podujatia, ktoré súvisia s osobou osvietenskej panovníčky. Budú to jednak podujatia nášho spolku, ale aj iných subjektov, ktoré budeme spoločne komunikovať a propagovať. Týmto vyzývame všetky slovenské pracoviská ako múzeá, galérie, archívy, knižnice, vedecké inštitúcie, samosprávy, občianske združenia a mimovládne organizácie, ktoré organizujú akékoľvek aktivity súvisiace s danou témou ako napr. výstavy, prednášky, konferencie, osadenie pomníkov a tabúľ, alebo obnova tereziánskych pamiatok a podobne, aby sa nám ozvali a prihlásili svoju aktivitu do projektu Rok Márie Terézie 1717 - 2017.

Program Roka Márie Terézie (priebežne dopĺňame):

20. apríl, 2017. Mária Terézia a Bratislava - Vydanie reprezentatívneho albumu 12 reprodukcií grafických listov s námetom Márie Terézie zo zbierky Galérie mesta Bratislavy. Autorka: Patrícia Ballx. Náklad: 600 kusov. Vydavatelia: Bratislavský okrášlovací spolok a Galéria Mesta Bratislavy. Sprievodná výstava s kurátorskym výkladom Patrície Ballx v Pálffyho paláci (Panská 19) o 17:00.

13. mája. Tereziánska Bratislava. Vlastivedná vychádzka v deň výročia narodenín Márie Terézie. Organizuje Bratislavský okrášlovací spolok a CK Liber.

20. mája. Tereziánske majetky na Záhorí (Holíč, Kopčany, Šaštín). Vlastivedný zájazd s odborným výkladom. Organizuje Bratislavský okrášlovací spolok a CK Liber.

Máj 2017. Tereziánska Viedeň a zámok Schlosshof. Vlastivedný zájazd s odborným výkladom. Organizuje Bratislavský okrášlovací spolok a CK Liber.

Máj 2017. Tereziánska Viedeň a zámok Schönbrunn. Vlastivedný zájazd s odborným výkladom. Organizuje Bratislavský okrášlovací spolok a CK Liber.

Máj 2017. Panstvá Holíč a Šaštín v čase panovania Márie Terézie. Odborná prednáška na zámku Holíč. Prednáša Rado Ragač (Ministerstvo kultúry SR) Organizuje Bratislavský okrášlovací spolok a Miestny odbor Matice Slovenskej v Holíči.

14.-15. júna 2017 na Bratislavskom hrade. Vitam et Sanguinem. Mária Terézia a Uhorsko 1740 - 1780. Vedecká konferencia o panovníčke Márii Terézii a období jej panovania v Uhorsku s medzinárodnou účasťou. Pri príležitosti 300. rokov narodenia Márie Terézie organizuje Bratislavský okrášlovací spolok a Slovenské národné múzeum v spolupráci s poprednými vedeckými inštitúciami.

14. jún 2017, 16:00 - 19:00 Baroková kratochvíľa v barokovej záhrade na Bratislavskom hrade. Vystúpenia barokových tancov, hudby, prezentácia materiálnej kultúry v podaní skupiny Fringia. Organizuje Bratislavský okrášľovací spolok a Slovenské národné múzeum.

16. jún - 27. august 2017. Výstava Socha Márie Terézie od Jána Fadrusza 1897 - 1921). Miesto Archa, Primaciálny palác. Organizuje Bratislavský okrášlovací spolok a Mesto Bratislava. Autor Július Cmorej.

Jún resp. september 2017. Osadenie Pomníka Márie Terézie v Bratislave. Organizuje Bratislavský okrášlovací spolok.


Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies