Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

11. Obecné slávnosti pod Ostrým vrchom Dlhá nad Oravou 2017

11. Obecné slávnosti pod Ostrým vrchom Dlhá nad Oravou 2017
Termín: 29.07.2017 - 30.07.2017
Téma: SLÁVNOSTI a FESTIVALY
Miesto konania: Dlhá nad Oravou (SR - Žilinský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.dlha.sk

Popis

11. Obecné slávnosti pod Ostrým vrchom Dlhá nad Oravou 2017

Obecné slávnosti 29. – 30. 7. 2017
Dlhá nad Oravou OcÚ Dlhá n/Oravou, OKS DK

Dlhá nad Oravou
sa prvýkrát spomína ako „villa Dluha Luka“ v listine palatína Mikuláša z Góry z roku 1420. Táto listina vyjadruje stav majetkovej držby v čase, keď sa majiteľom Oravského hradu stal na prechodný čas Stibor zo Stiboríc, uhorský šľachtic poľského pôvodu. Dlhá nad Oravou sa však približne až do 16. storočia uvádza spoločne so Sedliackou Dubovou a až v roku 1593 sa prvýkrát spomína samostatne.

Zaujímavosťou obce je chránený strom - lipa veľkolistá (Thilia platyphyllos), významný exemplár z historického, kultúrneho, vedeckého a krajinárskeho, ktorá sa nachádza v centre obce. Výška stromu je 27 m, priemer koruny 18 m a vek 120 rokov.

Obec leží v údolí rieky Oravy popri jej obidvoch brehoch. Chotár na ľavom brehu patrí do Oravskej vrchoviny, na pravom do Oravskej Magury. Jeho povrch je značne zalesnený, poznačený eróziou. Okolité obce: Horná Lehota, Krivá, Podbiel, Sedliacka Dubová, Chlebnice.
Dejiny

Prvá zmienka o obci je z roku 1420, keď bola poddanskou obcou Oravského hradu. V roku 1683 ju vypálili poľsko-litovské vojská. Okrem roľníctva a dobytkárstva sa obyvatelia zaoberalo rozvážaním bryndze, tvarohu a jahniat. Od roku 1837 začali v obci vyrábať kvalitné plátno. Po roku 1918 došlo k vysťahovalectvu. V obci boli tri píly, vyhne, rozvinuté košikárstvo a tkáčstvo. Požiare v rokoch 1930 a 1962 spôsobili značné hospodárske škody.

V roku 2014 obec mala 1 394 obyvateľov.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny