Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

LÚČKA a hosť: GYMNIK Petržalka 2017

LÚČKA a hosť: GYMNIK Petržalka 2017
Termín: 12.05.2017
Téma: KULTÚRA
Miesto konania: Bratislava - Petržalka (SR - Bratislavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.kzp.sk
www.dfs-lucka.sk
www.gymnik.sk

Popis

LÚČKA a hosť: GYMNIK Petržalka 2017

Dňa 12. 05. 2017 o 18:00 hod.
Vstupné:10,- EUR
Dom kultúry Zrkadlový háj

Vystúpenie Lúčka a hosť môžeme nazvať už tradičným vystúpením. Každý rok si DFS Lúčka zavolá nejaký hosťujúci súbor, ktorý sa v Bratislave alebo priamo v Dome kultúry Zrkadlový háj dlho nepredstavil divákom. A zároveň hosťujúce súbory patria medzi najlepšie folklórne súbory na Slovensku ako napríklad FS Urpín z Banskej Bystrice, FS Ponitran z Nitry, FS Váh z Liptovského Mikuláša, FS Vršatec z Dubnice nad Váhom a mnoho ďalších.

Tento rok sa DFS Lúčka rozhodol pozvať Bratislavský folklórny súbor. Z kvality sa tu dá naozaj vyberať. Ale už dlhé desaťročia jeden z najlepších folklórnych súborov na Slovensku je Vysokoškolský folklórny súbor Gymnik.

Folklórny súbor Gymnik vznikol v roku 1964 na podnet odbornej asistentky pani Hedy Šimonekovej pri Fakulte telesnej výchovy a športu UK v Bratislave. Názov „GYMNIK“ je odvodený z termínov gymnopédia (grécky bojový tanec), gymnos (cvičiť nahý), gymnikológia (náuka o telesných cvičeniach).
Súbor dlhodobo patrí medzi najlepšie akademické folklórne súbory na Slovensku. Za roky svojej existencie sa v ňom vystriedalo viac ako 700 členov. Gymnik sa publiku predstavil na stovkách vystúpení doma i v zahraničí. Špecifikum súboru vyplýva z tradície prirodzených daností poslucháčov FTVŠ – šikovnosti, obratnosti, pohybovej zdatnosti, ale aj hravosti a humoru. V repertoári súboru sú tance a tanečné bloky z mnohých regiónov Slovenska. Nesú rukopis choreografa Jána Blaha, ale aj Juraja Hamara, Petra Mezeia a iných choreografov mladšej generácie. Choreografie sa vyznačujú návratom k pôvodným zdrojom ľudového umenia so snahou o minimálnu štylizáciu.
V súčasnosti má súbor 50 členov, zväčša poslucháčov fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave a bratislavských stredných škôl. Riaditeľom súboru je Štefan Gerhát.

Detský folklórny súbor Lúčka bol založený v roku 1985 v bratislavskej Petržalke. Nacvičuje tu počas roka asi 100 chlapcov a dievčat vo veku od 5 do 17 rokov. Súbor má naštudovaný celovečerné programy pozostávajúci z piesní a tancov z oblasti Liptova, Záhoria, Horehronia a Terchovej. Počas svojej existencie súbor absolvoval už viac ako 600 vystúpení doma i v zahraničí. Z tých najzaujímavejších môžeme spomenúť účinkovanie súboru na folklórnych festivaloch vo Východnej, na Myjave, v Prešove... Tak isto vystupoval v televíziách, na akciách poriadaných Ministerstvom kultúry SR, na benefičných koncertoch a na rôznych kultúrnych a spoločenských podujatiach v Bratislave i mimo nej. Deti úspešne reprezentovali slovenský folklór na medzinárodných folklórnych festivaloch a iných kultúrnych podujatiach aj v zahraničí, a to v Maďarsku, Turecku, Francúzsku, Dánsku, Nemecku, Egypte, Rakúsku, srbskej Vojvodine, Chorvátsku, Izraeli, Česku, Poľsku, Bulharsku...
Cieľom súboru a jeho poslaním je zachovávať duchovné bohatstvo a tradície slovenského ľudu. Z mnohých regiónov Slovenska sme sa zamerali hlavne na oblasť Liptova,Záhoria, Horehronia a Terchovej. Tanečnou formou sa snažíme spracovať a zachovať pre ďalšie generácie piesne, tance a ľudové zvyky z týchto regiónov. Zároveň sa však súbor stará o voľný čas, kultúrne vyžitie a do určitej miery aj o výchovu aspoň malej skupiny bratislavských detí. Zriaďovateľom súboru sú Kultúrne zariadenia Petržalky a spoluzriaďovateľom od roku 1985 je Základná škola Budatínska.

Po vystúpení bude malé občerstvenie spojené so zábavou.

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies