Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Hrnčiarska kapusta Hrnčiarska Ves 2017 - VI. ročník

Hrnčiarska kapusta Hrnčiarska Ves 2017 - VI. ročník
Termín: 06.05.2017
Téma: VARENIE a PEČENIE DOBRôT
Miesto konania: Hrnčiarska Ves, (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.hrnciarskaves.sk

Popis

Hrnčiarska kapusta Hrnčiarska Ves 2017 - VI. ročník

Šiesty ročník vo varení Hrnčiarskej kapusty 2017.
Hrnčiarska Ves, Areál ZŠ na Hrádku
Prihlásiť sa možno do 3. mája 2017

Copyright © 2011 – 2022 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny