Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Hornotoryský folklorný festival Ján Lazoríka Krivany 2017 - 24. ročník

Hornotoryský folklorný festival Ján Lazoríka Krivany 2017 - 24. ročník
Termín: 04.08.2017 - 05.08.2017
Téma: SLÁVNOSTI a FESTIVALY
Miesto konania: Krivany (SR - Prešovský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.krivany.sk
www.obeckrivany.sk/e_download.php?file=data/editor/75sk_4.pdf&original=lnok_v_Korzri.pdf
www.youtube.com/watch?v=ZDOHNUtgXkU

Popis

Hornotoryský folklorný festival Ján Lazoríka Krivany 2017 - 24. ročník

Obec leží na ceste vedúcej zo sídla okresu Sabinov cez Lipany do Brezovice, 16 km severozápadne od Sabinova. Leží 426 metrov nad morom pri ľavostranných prítokoch rieky Torysy, ktorá sa práve v tomto mieste ohýba - kriví zo severovýchodu na juhovýchod. Aj v tomto prírodnom úkaze môže koreniť názov obce. Obec leží učupená medzi menšími pahorkami a len na jej južnej strane je voľná rovina až po rieku Torysu.

Ján Lazorík bol neúnavný bádateľ v oblasti ľudovej kultúry rodného východoslovenského regiónu, fotograf ľudovej architektúry, autor vlastivedných kníh, folklórnych pásiem a iniciátor Hornotoryského folklórneho festivalu. Jeho rodiskom bola Torysa v sabinovskom okrese, väčšina jeho profesionálneho života bola však spojená so susednými Krivanmi, ktoré sa stali jeho trvalým domovom a život tejto rázovitej obce natrvalo obohatil svojimi rozsiahlymi kultúrnymi a folklórnymi aktivitami.

Z jeho iniciatívy si občania postavili v Krivanoch amfiteáter, v ktorom sa každoročne koná folklórny festival. Mnohé jeho populárne pásma sa dostali na televíznu obrazovku a zaujali aj známeho filmového režiséra Martina Ťapáka. Ako ctiteľ a veľký propagátor používania nárečí v živote i tvorbe vydal Ján Lazorík viac ako dvadsať vlastivedných, bohato ilustrovaných kníh, prevažne v rodnom šarišskom nárečí.

Publikoval aj knihu o ovocinárstve a monografiu venovanú Krivanom pri sedemstoročnom jubileu ich vzniku. S folklórnou skupinou, ktorú založil v Krivanoch ešte v roku 1968 sa zúčastnil na mnohých domácich i zahraničných folklórnych festivaloch. Pamätná zostane účasť na festivale národov vo francúzskom Avignone. Prostredníctvom celovečerného hraného dokumentu Iné svety apeloval na potrebu uchovania identity tradičných spoločenstiev a bohatstva duchovnej i materiálnej kultúry, ktoré sme zdedili po svojich predkoch.

S vďakou a úctou budeme spomínať na neúnavné celoživotné úsilíe etnografa a folkloristu Jána Lazoríka.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny