Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

18. Zadunajský majáles Rusovce 2017

18. Zadunajský majáles Rusovce 2017
Termín: 06.05.2017
Téma: ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE | ZÁBAVY, PLESY a BÁLY
Miesto konania: Bratialava - Rusovce (SR - Bratislavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.bratislava-rusovce.sk

Popis

Mestská časť Bratislava-Rusovce, Mestská časť Bratislava-Petržalka, Jarovce a Čunovo
Vás srdečne pozývajú dňa 6. mája 2017 od 15,00 hodiny do rusovského parku
na
„ 18. Zadunajský majáles“
Program:
15,00 – 15,20 ZUŠ vedúca p. Jarmila Gajdošechová - Rusovce
15,30 – 15,50 DFS Čunovský kŕdel
16,00 – 16,20 Tamburašsky orchester Konjic a DFS Ljuljanka
16,30 – 17,10 DFS Gerulata
17,15 – 18,10 FS Ekonóm
18,15 – 18,20 Mažoretky Meisi Stupava
18,30 – 18,35 Crazy Jump
18,45 – 18,55 Mažoretky Liviana
19,05 – 19,10 Crazy Jump
19,30 – 20,30 Ludo Kuruc Trio/Duchoň Revival
21,00 – 02,00 D.J. Kapitán Danko
Programom sprevádza Ivana Ilgová.
Budú pre Vas pripravené stánky s občerstvením, hračkami, pukance, cukrová vata, dobrá zábava a príjemné prostredie.
Srdečne Vás pozývame.

Copyright © 2011 – 2022 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny