Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Deň obce Vígľaš 2017

Deň obce Vígľaš 2017
Termín: 12.08.2017
Téma: DNI OBCE a MESTA
Miesto konania: Vígľaš (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.viglas.net
www.youtube.com/watch?v=dDJK2OBS204
www.youtube.com/watch?v=blc98A3VWW4

Popis

Deň obce Vígľaš 2017

Dňa 12.08.2017 od 11:00 hod., dĺžka 7 hodín sa na Masarykovom dvore uskutoční Deň obce Vígľaš.

Obec Vígľaš sa nachádza na Podpoľaní a v súčasnosti patrí do okresu Detva. Počiatky vzniku prvej osady na území Vígľaša nie sú náhodné. V dávnej minulosti si človek pre svoje obydlie vyhľadával bezpečné miesto na vyvýšeninách, z ktorých mal výhľad na široké okolie. Našiel ho aj na skalnom ostrohu nad riekou Slatinou. Prví Slovania začali toto miesto nazývať vengled, neskôr vigľad. Po niekoľkých storočiach ľud túto lokalitu nazval Vígľaš.

Okolie obce Vígľaš je husto zalesnené a z histórie je známe, že kráľ Žigmund a neskôr aj jeho nasledovník na uhorskom tróne Matej Korvín chodievali zo zámku do vígľašských lesov na časté poľovačky.

Počas tureckého nebezpečenstva v 16. Storočí boli k zámku pristavené obranné veže, obranný múr, vstupná veža s padacím mostom a v skalnom masíve bola vysekaná hlboká hradná priekopa. Neďaleko zámku postavili vysokú šesťbokú strážnu vežu – baštu.

Turci v priebehu 16. a 17. storočia urobili stovky nájazdov na okolité dediny, ale pevnosť Vígľaš nikdy nedobyli.

Od roku 1690 tu vládli Esterházyovci. Tí na Vígľaši tvrdou rukou vládli celých 180 rokov. Práve preto na Podpoľaní vzniklo najviac piesní plných revolty a proti panského odboja. Zbojníctvo a pytliactvo, hoci tvrdo trestané, malo svoje korene najmä na vznikajúcich lazoch a medzi valachmi. Liekom na bolesť poddaného ľudu sa stával hlas mumlavej fujary či osviežujúci piskot píšťalky.

Rozvoj pastierstva na Podpoľaní prilákal koncom 18. storočia Staroturancov Vagača a Moleca, aby tu založili prvé bryndziarne. Esterházyovci na svojom panstve bohatli nielen z práce ľudu, ale aj z prenájmu mlynov, píl, hámrov, sklární, baní a lesov. Za bohatý zisk si mohli dovoliť prestavať Vígľašský hrad na hradný kaštieľ.

Koncom 19. storočia dal zámok v romantizujúcom slohu prestavať a zmodernizovať. Prínosom pre panstvo , obec a jej široké okolie bolo postavenie železničnej trate Pešť – Salgotarján – Zvolen - Vrútky v rokoch 1870 až 1872. Na železničnej stanici Végles – Nagy Szalatna bola zriadená i poštová stanica.

Kišovci sa zaslúžili o zavedenie nových, progresívnych metód hospodárenia, zaviedli vodovod, elektrickú energiu, vybudovali moderné maštale.

Zaviedli ako prví v Uhorsku strojové dojenie.

V roku 1905 od Pavla Kiša Vígľašské panstvo odkúpil arcivojvoda Fridrich Habsburský. Dal vybudovať úzkokoľajnú železnicu Vígľaš – Kyslinky a pri vígľašskej železničnej stanici drevosklad.
Zdroj (krátené) - autor: učiteľ Milan Sliacky

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies