Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Prievidzské mestské dni - spojené s Uličkou remesiel

Prievidzské mestské dni - spojené s  Uličkou remesiel
Termín: 16.05.2013 - 18.05.2013
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY | DNI OBCE a MESTA
Miesto konania: Prievidza (SR - Trenčiansky kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.prievidza.sk

Popis

Prievidzské mestské dni - spojené s Uličkou remesiel

Tento rok mesto Prievidza čakajú veľkolepé oslavy významných výročí. V roku 2013 si mesto Prievidza pripomenie dve okrúhle výročia:

900. výročie prvej písomnej zmienky o meste (v listine Zoborského opátstva)
a
630. výročie udelenia mestských privilégií (uhorskou kráľovnou Máriou).

Presne 900 rokov uplynulo od vystavenia Zoborskej listiny, ktorá bola určená pre kráľa Kolomana, od Opátstva svätého Hipolita na upätí Zobora v Nitre. Popisovala majetky spomínaného kláštora na oboch stranách rieky Nitry. Vďaka nej sa prvýkrát listinne spomína i občina Prievidza.

Druhé významné výročie opisuje veľkú udalosť spred 630 - tich rokov. Vtedy bola poddaná osada s názvom Prievidza, povýšená na slobodné kráľovské mesto so svojimi právami a povinnosťami, ktoré spísala a svojou pečaťou stvrdila kráľovná Mária z rodu Anjou.

Preto sa mestské zastupiteľstvo mesta Prievidza, na čele s primátorkou mesta rozhodli, že celý rok 2013, bude rokom Výročí mesta a počas 12 mesiacov mu bude venovaných množstvo malých i veľkých podujatí. Na tejto stránke budeme informovať o všetkom, čo bude s oslavou Roka výročí mesta Prievidza súvisieť.
Počas tohto roka sa budú konať rôzne zaujímavé podujatia a akcie. Mesto Prievidza preto prináša pre svojich obyvateľov nový informačný kanál, kde bude mať každý obyvateľ podrobný prehľad plánovaných udalostí.

Na stránke www.prievidza.sk/2013 obyvatelia nájdu podrobný kalendár podujatí, ktoré sa budú konať počas Roka výročí. Aj týmto spôsobom chce mesto Prievidza zjednodušiť prístup k informáciám svojim obyvateľom. Prehľadná grafika kalendáru zabezpečí, že záujemca pohodlne získa všetky informácie nielen o aktuálnych prebiehajúcich podujatiach, ale aj prehľad o plánovaných akciách, ktorých sa môže zúčastniť každý.

Nový informačný prostriedok má za cieľ združiť všetky dôležité informácie o spoločenskom dianí v meste a jednoduchým spôsobom ich sprostredkovať naším obyvateľom.

Najväčším a nosným podujatím osláv budú Prievidzské mestské dni, ktoré sa uskutočnia v termíne od 16. mája 2013 do 19. mája 2013 a Banícky jarmok 2013.

2013 - Rok výročí mesta Prievidza:
900. výročie prvej písomnej zmienky o meste (v listine Zoborského opátstva).
630. výročie udelenia mestských privilégií (uhorskou kráľovnou Máriou).

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny