Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Cassovia Folkfest 2013 - 19. ročník

Cassovia Folkfest  2013 - 19. ročník
Termín: 26.06.2013 - 30.06.2013
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY | KULTÚRA | SLÁVNOSTI a FESTIVALY | ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Košice (SR - Košický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.folkfest.sk
www.folkfest.sk/html/program.html

Popis

CASSOVIA FOLKFEST 2013

Cassovia folkfest 2013
sa uskutoční v dňoch
26. - 30. júna 2013

Pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja
JUDr. Zdenka Trebuľu
Podujatie sa uskutoční pod záštitou primátora mesta Košice
MUDr. Richarda Rašiho, PhD., MPH

Pripravované programy:
* Hudobný a tanečný program domácich
* a zahraničných súborov
* Programy na Hlavnej ulici a v Amfiteátri
* Galavečer Cassovia folkfestu v Štátnom divadle
* Nočný fakľový sprievod na Hlavnej ulici
* Jarmok remesiel

nadväzuje na dlhoročnú tradíciu konania folklórnych podujatí v metropole východného Slovenska v meste Košice. Festival je prezentáciou tradičnej ľudovej kultúry Slovenska a iných národov pre širokú verejnosť.

Prináša aj iné ako folklórne žánre napr. country tance, írske tance, hip-hop, orientálne tanečnica, mažoretky, historický šerm, .... Striedajú a prelínajú sa scénické a nescénické programy na Hlavnej ulici (Immaculata, Dolná brána, Urbanova veža), Štátnom divadle, Amfiteátri a Jumbo centre.

Najväčším úspechom a pýchou festivalu je Jarmok remesiel, ktorý si získava veľké množstvo priaznivcov tak na strane návštevníkov ako aj predajcov.

Divácky najviac navštevovaný Nočný fakľový sprievod zahaľuje Hlavnú ulicu do svetiel z faklí, do zvykov Jánskej noci. Nič podobného sa neorganizuje v celom stredoeurópskom priestore.

V rámci festivalu nechýba priestor pre Tanečný dom pre všetkých, ktorí si chcú vyskúšať či naučiť sa tancovať slovenské, ale aj zahraničné ľudové tance. Festival je obohatený aj o ďalšie aktivity výuka ľudových remesiel, tvorivé dielne pre deti a prezentáciu ďalších kultúr z rôznych svetových destinácií. Výsledkom tohto snaženia by malo byť podujatie, ktoré vo svojej podstate poukazuje a vedie široké masy obyvateľstva k sebapoznaniu a rozhľadu o kultúre a tradíciách národov z rôznych častí sveta, ale aj našej vlastnej.

V programoch účinkujú folklórne súbory Hornád, Čarnica, Omladina, Jahodná, Borievka, Košičan, Železiar, mládežnícky folklórny súbor Želiezko, detské folklórne súbory Viganček, Hanička, Železiarik, Jahôdka, Čarnička a Jazierko, súbory zo Slovenska a zahraničia, orientálne tanečnice, skupiny šermu, mažoretky, ohňová šou, divadielka, základné umelecké školy z Košíc a okolia...Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies