Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Bitka pri Vavrišove 2017 - 9. ročník

Bitka pri Vavrišove 2017 - 9. ročník
Termín: 05.08.2017
Téma: SLÁVNOSTI a FESTIVALY | CECHY, SPOLKY a ZDRUŽENIA
Miesto konania: Vavrišovo (SR - Žilinský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.vavrisovo.sk

Popis

Rekonštrukcia historických udalostí

Bitka pri Vavrišove 1709

sa uskutoční 5.8.2017

Bitka pri Vavrišove 2017

Rákociho blesk - Príbeh o hrdinstve a zrade.

Návštevníci budú mať možnosť vidieť ukážky života v historickom vojenskom tábore, ukážky historického bojového a jazdeckého umenia, pripravené budú hry pre deti, kurucké prekvapenie, občerstvenie.

B I T K A P R I V A V R I Š O V E "Švihrovská"

Liptovské vojnové ťaženie kurucov v auguste 1709

Udalosti, ktoré predchádzali tejto bitke sú charakterizované odporom šľachty a poddaného ľudu proti Habsburgovskej vláde, ktorý vzrástol najmä po Bratislavskom sneme r. 1687. Opatrenia, ktoré boli na sneme prijaté obmedzili stavovské privilégia a záujmy šľachty. Všeobecná nenávisť vyústila do stavovského povstania, ktoré viedol František Rákoczi II.
V roku 1704 sa do rúk Rákocziho kurucov dostalo celé Slovensko. Vojnové pustošenie najviac postihlo poddaný ľud. V spomínanom roku vyhoreli obce Vavrišovo a Kokava.
Kurucké vojsko však v roku 1708 utrpelo porážku v bitke pri Trenčíne. Nastal zlom vo vojenských akciách Rákocziovského povstania.

Bitka pri Vavrišove bola bitka v roku 1709, jedna z posledných počas povstania Františka II. Rákociho.

V bitke sa stretlo cisárske vojsko labancov s Rákociho kuruckými vojskami. Menej početné cisárske vojsko použilo na tie časy netradičný šiancový obranný systém. Cisárske vojská uzatvorili Liptovskú kotlinu, povstalecké vojská sa snažili preraziť cez vybudovanú obranu. Kuruci dostali v záverečnej fáze napriek vojenskej prevahe povel na ústup, takže bitka ostala bez víťaza.

Múzeum bitky pri Vavrišove

Múzeum Bitky pri Vavrišove bolo slávnostne otvorené v piatok 29. októbra 2010 za účasti pozvaných hostí a partnerov z obce Valašská Bystřice.

Múzeum bolo vybudované na pamiatku bitky, ktorá sa odohrala na území našej obce v august 1709 v rámci stavovských povstaní Františka II. Rákociho medzi povstaleckými kurucmi a cisárskymi jednotkami labancov. Vavrišovo bolo počas tejto bitky vypálené.
Viac informácií o tejto historickej udalosti nájdete v sekcii Bitka pri Vavrišove.

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies