Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Novozámocká súťaž vo varení guláša Nové Zámky 2017

Novozámocká súťaž vo varení guláša Nové Zámky 2017
Termín: 29.07.2017
Téma: VARENIE a PEČENIE DOBRôT
Miesto konania: Nové Zámky, (SR - Nitriansky kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.novezamky.sk
www.novovital.sk
www.folklorfest.sk/6431-porciunkula-2017-nove-zamky

Popis

Novozámocká súťaž vo varení guláša Nové Zámky 2017

Súťaž sa vyhlasuje v rámci NOVOZÁMOCKÉHO JARMOKU, ktorý sa koná pri príležitosti sviatku PORCIUNKULA

V parku na Bernolákovom námestí dňa 29.7.2017.
Usporiadateľ akcie:
Mesto Nové Zámky, Novovital, ZO Csemadok Nové Zámky

Prihlášky nájdete aj na www.novovital.sk

Copyright © 2011 – 2022 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny