Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Kolárovský jarmok a hody 2017 - 33. ročník

Kolárovský jarmok a hody 2017 - 33. ročník
Termín: 11.08.2017 - 13.08.2017
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Kolárovo, (SR - Nitriansky kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.kolarovo.sk

Popis

Kolárovský jarmok a hody 2017 - 33. ročník

Oznámenie pre predávajúcich

Mesto Kolárovo oznamuje, že 33. kolárovský jarmok sa koná
v dňoch 11., 12. a 13. augusta 2017.

Výdaj povolení osobne na MsÚ Kolárovo, Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo
(kanc. č. 5):

1. predaj občerstvenia ( pohostinské a reštauračné služby):
31. 07. 2017 a 01. 08. 2017

2. ostatný predaj:
02. 08. 2017 – 13. 08. 2017

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny