Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Novobanský jarmok 2017 - 26. ročník

Novobanský jarmok 2017 - 26. ročník
Termín: 29.09.2017 - 30.09.2017
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Nová Baňa, (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.novabana.sk

Popis

Novobanský jarmok 2017

Informácie pre záujemcov o predaj na novobanskom jarmoku.

Riaditeľstvo novobanského jarmoku oznamuje záujemcom o predaj na novobanskom jarmoku nasledovné :

Novobanský jarmok sa uskutoční v dňoch 29.09.2017 - 30.09.2017.

V prípade, že predajca má záujem zúčastniť sa uvedenej akcie, je povinný žiadosť včas a správne vyplnenú doručiť spolu so všetkými prílohami v zmysle príslušného zákona, a to najneskôr do 31.08.2017. Termín zaslania žiadosti je záväzný, žiadosti po termíne nebudú akceptované!

Adresa na zasielanie žiadostí: Mestský úrad, Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa.

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies