Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Mária Bidelnicová - RELAX

Mária Bidelnicová - RELAX
Termín: 08.04.2013 - 14.05.2013
Téma: KULTÚRA
Miesto konania: Bratislava (SR - Bratislavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.snd.sk
www.rivergallery.sk

Popis

Mária Bidelnicová RELAX

Vernisáž bude: 8. 4. 2013, 17.30 hod., nová budova SND a výstava potrvá do 14. 5. 2013
Kurátorkou výstavy je Barbara Brathová

Bidelnicová Mária
born in 1954 in Bratislava, which is her home and workplace • VŠVU Bratislava, doc. Meszárošová • restoration of paintings, icons, paintings on wood and paper • painting of copies and reproductions • she restored valuable 16th century paintings, e.g. St. Catherine by S. Vuet • individual restoration exhibitions home and abroad.


Akademická maliarka Mária Bidelnicová
vyštudovala reštaurátorstvo a dlhodobo sa mu profesionálne venuje. Vďaka svojmu talentu, kreativite a technike maľby na mimoriadne vysokej úrovni však tvorí aj vlastné, originálne diela, a tak je už dlhší čas považovaná aj za kvalitnú umelkyňu – maliarku. Vystavovala viackrát na Slovensku i v zahraničí.

V rokoch 1969 – 1973 študovala na Strednej škole umeleckého priemyslu u prof. Rudolfa Filu. V rozpätí rokov 1973-1977 pracovala ako asistentka na Oddelení grafiky a kresby v Slovenskej národnej galérii v Bratislave.V rokoch 1977 – 1983 študovala na Katedre reštaurovania na VŠVU. V roku 1982 absolvovala štúdium na Instituto Centrale del Restauro v Ríme u profesorov G. Serangeli a S. Lancioni. Následne v rokoch 1983 – 1990 pôsobila na katedre reštaurovania na VŠVU, kde končila doktorandskou prácou v oblasti výtvarného umenia.

Mária Bidelnicová (s umeleckým menom MURO) pracovala ako reštaurátorka v reštaurátorských ateliéroch Slovenskej národnej galérie, kde reštaurovala množstvo diel z oblasti starého aj súčasného umenia. Popri reštaurovaní diel európskych majstrov, vytvárala kópie van Gogha, P. Gaugina, P. Picassa a ďalších velikánov maliarstva. Z jej reštaurátorskej tvorby spomeňme rano-renesančný vlys od Simone Martiniho v Ríme, gotický oltár v Hervartove, veľkoplošnú ikonu zo začiatku 15. storočia z Bardejova, maľby a kresby Ladislava Medňanského a mnohé ďalšie.

Svoju maliarsku tvorbu začala postupne prezentovať doma i v zahraničí na kolektívnych aj samostatných výstavách spolu so svojim manželom.

V Slovenskom národnom divadle predstavuje samostatnú kolekciu malieb, ktorá sa orientuje na abstraktné expresívne vyjadrenie, pričom autorka používa sýte kombinácie koloru, ale i monochróm a metalické farby. Farba je informáciou i prostriedkom vytvorenia nálady. Pastózne nanášanie farby vytvára v obrazoch reliéfnu štruktúru, ktorú dopĺňa špecifickou hmotou, matériou, pričom využíva znalosť technológii z reštaurátorstva.

Svojimi obrazmi, ako sama vraví, vyjadruje „myšlienku vzťahu medzi pozemským a nadpozemským svetom.“ Hlavný princíp Bidelnicovej abstraktných obrazov je často založený na kontraste ako všeobecnom princípe sveta. To, čo sa autorka snaží zachytiť, zobraziť, evokovať a maľbou reflektovať, je kontrast medzi materiálnym a duchovným, pozemským a nadpozemským či akýmkoľvek iným atribútom a jeho opozitom. Robí to pritom s vedomím, že práve tieto elementy sú v umení i v žitom svete potencionálnym zdrojom blahodárnej harmónie, ktorú všetci potrebujeme a intuitívne, alebo celkom zámerne neustále vyhľadávame.

Maliarka sa venuje reprodukciám známych umelcov a okrem reštaurovania diel a maliarskej tvorby sa venuje aj fotografovaniu.

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies