Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

XXVI. Hanušovský jarmok 2017

XXVI. Hanušovský jarmok 2017
Termín: 01.09.2017 - 02.09.2017
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Hanušovce nad Topľou (SR - Prešovský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.hanusovce.sk

Popis

XXVI. Hanušovský jarmok 2017

Viac informácií je hore na olagáte.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny