Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

37. Majstrovstvá sveta v muškárení Slovensko 2017

37. Majstrovstvá sveta v muškárení Slovensko 2017
Termín: 05.09.2017 - 11.09.2017
Téma: SPOLKY a CECHY
Miesto konania: Liptovský Mikuláš (SR - Žilinský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: wffc2017.com
www.srzrada.sk
flydk.sk

Popis

37. Majstrovstvá sveta v muškárení Slovensko 2017

Slovenský rybársky zväz je členom svetovej organizácie športových rybárov (C.I.P.S.), poslaním ktorej je združovať štáty sveta v oblasti rybárstva, bojovať za čistotu vôd, podieľať sa na rozvoji vedy a výskumu, ale najmä podporovať rozvoj športových súťaží v love rýb udicou na plávanú, v love rýb udicou na mušku a v rybolovnej technike. V týchto disciplínach vyhlasuje každoročne svetové resp. európske majstrovstvá.

Na svetovom kongrese C.I.P.S., konanom v apríli 2015 v Mexiku, bola poverená Slovenská republika usporiadaním 37. majstrovstiev sveta seniorov v love rýb udicou na mušku, kde očakávame účasť zástupcov z približne 30 štátov celého sveta. Majstrovstvá sa budú konať v dňoch 5. – 11.9. 2017 v regiónoch Liptov, Spiš a Orava na riekach Váh, Belá, Poprad, Orava a na VD Palcmanská Maša – Dedinky. Spoluorganizátormi podujatia sú Základné organizácie SRZ Dolný Kubín, Liptovský Hrádok, Svit a Liptovský Mikuláš.

Na tejto významnej športovej udalosti očakávame účasť cca 30 reprezentačných družstiev z celého sveta.

DOHIKU

Háčiky DOHIKU začali v roku 2006 tvoriť Alojz Donoval a Kamil Kubíček.

Prvým a hlavným testovacím rybárom firmy DOHIKU bol ich priateľ Igor Hríbik, ktorý háčiky DOHIKU nielen testoval, ale dával aj dôležité informácie o ich kvalite.

Títo slovenskí muškári, pre ktorých je muškárenie viac ako len samotný lov , je to pre nich životná filozofia, dali háčikom DOHIKU nezameniteľnú podobu a spoločnými vedomosťami a skúsenosťami tak vytvorili jedinečný originál.

Háčiky od svojho počiatku prešli významným vývojom nesúcim v sebe v prvom rade nadšenie, ktoré pomáhalo a pomáha čeliť mnohým útrapám, ktoré sú sprievodným javom vzniku niečoho nového. Háčiky DOHIKU zastrešuje firma názov ktorej nesie v sebe mená ich tvorcov v skratke - DOHIKU, s.r.o, je to jednoznačne a bezpochyby originál vytvorený touto spoločnosťou.

No a neodmysliteľným členom spoločnosti DOHIKU s.r.o. , vďaka ktorému sa tento jedinečný originál dostal do povedomia muškárskej verejnosti, a to nielen domácej - slovenskej, ale aj z celého sveta, je Milan Styk, ktorý svojím príchodom do tejto firmy naštartoval neuveriteľnú a úspešnú cestu zviditeľnenia háčikov DOHIKU do celého sveta. Obrovskou húževnatosťou a hlavne skvelou obchodnou politikou tohoto výborného muškára sú háčiky DOHIKU vďaka svojej vysokej kvalite známe a žiadané v celom muškárskom svete.

DOHIKU s.r.o.
Rudlovská cesta 47
Banská Bystrica
www.flydk.sk

Copyright © 2011 – 2022 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny