Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Letí pieseň letí 2017 Kovačica -19. festival populárnej hudby pre deti

Letí pieseň letí 2017 Kovačica  -19. festival populárnej hudby pre deti
Termín: 03.10.2017
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Kovačica, Vojvodina, Srbsko, (Zahraničie - Európa/Svet)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.slovackizavod.org.rs
www.youtube.com/watch?v=P78nJwMam1w&list=PL-jW77bmQ6bOALkNIcAwZDcbZyCAHwjds
www.youtube.com/watch?v=D9ZKxZFSc_c

Popis

Dom kultúry 3. októbra z Kovačice v spolupráci s Ústavom pre kultúru vojvodinských Slovákov vyzýva skladateľov, upravovateľov, textárov a interprétov, aby sa zúčastnili 19. festivalu populárnej hudby pre deti Letí pieseň letí 2017.

Podmienky účasti na festivale:

– Autori môžu na festival poslať najviac dve skladby, ktoré sú hudobným obsahom a textom primerané festivalu pre deti;

– Texty skladieb a ich interpretácia majú byť v slovenskom jazyku;

– Skladby na festivale interpetujú deti do 14. rokov;

– Autori skladieb sú povinní zaslať notový materiál s textom, prípadne audio nahrávku skladby do 1. septembra 2017, na adresu:

DOM KULTÚRY 3. OKTÓBRA
Ulica Maršala Tita 46
26210 Kovačica

S poznámkou: Prihláška na festival Letí pieseň letí 2017.

alebo e-mailom na adresu : dkulture@gmail.com

Prihlášku si možno stiahnúť na web stránke Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.

Bližšie informácie o Festivale Letí, pieseň letí možno ziskať na číslach telefónov: 013/ 661-112 a 013/ 660-666,

062 8850 814 (riaditeľ Ján Tomáš) a 062 8850 813 (Želimir Bartoš)

alebo v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov na 021/54 55 70 a 021/54 55 71

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny