Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Radošovské hody 2017

Radošovské hody 2017
Termín: 09.09.2017 - 10.09.2017
Téma: JARMOKY , TRHY a HODY
Miesto konania: Radošovce (SR - Trnavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.radosovce.sk

Popis

Radošovské hody 2017

Viac informácií je hore na plagáte.

Copyright © 2011 – 2019 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny