Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Slovak Exhibit / Slovenská výstava

Slovak Exhibit / Slovenská výstava
Termín: 26.03.2013 - 31.05.2013
Téma: KULTÚRA | SPOLKY a CECHY
Miesto konania: Mississauga, Ontario, Canada, (Zahraničie - Európa/Svet)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.kanadskyslovak.ca
www.uniglobepremiere.com

Popis

THE SLOVAK CANADIAN HERITAGE MUSEUM
INVITES YOU TO VISIT THE CHURCHILL MEADOWS LIBRARY
3801 Thomas St, Mississauga
(Winston Churchill / Thomas St)

From Tuesday, 26 March 2013 - 09:00
To Wednesday, 01 May 2013 - 21:00
Free admission:
March 26st to May 31st 2013 during regular Library hours til 9 p.m. weekdays, 6 p.m. on Saturdays, closed on Sundays
Bring your family and friends to view the colourful and educational

SLOVAK EXHIBIT Portrays:

Slovak Immigration; settlement; and Cultural contribution to the Canadian Mosaic.

It is mounted in a Showcase, at the entrance, and Sponsored by Blanka of UNIGLOBE ENTERPRISE TRAVEL

**********************************************

Slovak Exhibit / Slovenská výstava

Slovenské kanadské Múzeum dedičstva Vás pozýva na návštevu
CHURCHILL MEADOWS KNIŽNICA
3801 Thomas St, Mississauga
(Winston Churchill / Thomas St)
From Tuesday, 26 March 2013 - 09:00
To Wednesday, 01 May 2013 - 21:00
Voľný vstup.
Od 26. marca do 31. mája 2013, počas otváracích hodín knižnice, do 21. hod cez všedné dni, do 17. hod. v sobotu, v nedeľu je knižnica zatvorená.
Priveďte svoju rodinu a priateľov, aby ste videli zobrazené farebné a vzdelávacie artifakty na
Slovenskej výstave ktorá zobrazuje:

Slovenské prisťahovalectvo; slovenské komunity a usadlosti; kultúrny prínos do kanadskej mozaiky.

Panely sú vystavené pri vchode, a výstavu sponzoruje Blanka z UNIGLOBE ENTERPRISE TRAVEL

Copyright © 2011 – 2022 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny