Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Sečovský zimný jarmok 2017

Sečovský zimný jarmok 2017
Termín: 05.12.2017
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Sečovce (SR - Košický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.secovce.sk
www.facebook.com/Kult%C3%BArny-Dom-Se%C4%8Dovce-667206473461940/?ref=bookmarks

Popis

Už niekoľko rokov je v Sečovciach zvykom usporadúvať jarmok v zime v období okolo Mikuláša. Ani tento rok nie je výnimkou. Počas jarmočného dňa sa návštevníci môžu tešiť aj na zaujímavý kultúrny program.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny