Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Novácky jarmok 2017

Novácky jarmok 2017
Termín: 10.11.2017 - 11.11.2017
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Nováky, (SR - Trenčiansky kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.jarmok.novaky.sk

Popis

Novácky jarmok 2017

Vážení občania, predajcovia, návštevníci...

Mesto Nováky si Vám touto cestou dovoľuje oznámiť, že na základe vydaného stanoviska Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Prievidzi, Okresný dopravný inšpektorát v Prievidzi muselo mesto Nováky vypracovať novú projektovú dokumentáciu a pristúpilo k realizácii Nováckeho jarmoku na priľahlých miestnych komunikáciách mesta a to na ulici Rastislavovej, Bernolákovej a na parkovisku pri Mestskom futbalovým štadióne.

Z toho dôvodu veríme, že táto zmena neodradí Vás, ako občanov mesta od návštevy tohto podujatia a že ponúkané služby dostatočne pokryjú Vaše očakávania, ktoré v sebe prináša predvianočná nálada.

V mene primátora Vás takto všetkých pozývame a prajeme príjemnú zábavu.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny