Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Predstavenie Páračky 2017 Beňuš

Termín: 25.11.2017
Téma: ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Beňuš (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.benus.sk

Popis

Predstavenie Páračky 2017 Beňuš

FS Beňušianka Vás srdečne pozýva na kultúrne predstavenie „PÁRAČKY“, ktoré sa uskutoční dňa 25. novembra 2017 o 17:00 hod. v zasadačke OcÚ Beňuš.

Účinkujú:
- FS Beňušianka,
- Gašperani,
- deti zo ZŠ.
Vstupné: 1,- EUR

Copyright © 2011 – 2020 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny