Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Vianočné trhy Bánovce nad Bebravou 2017

Vianočné trhy Bánovce nad Bebravou 2017
Termín: 11.12.2017 - 13.12.2017
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Bánovce nad Bebravou (SR - Trenčiansky kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.kulturabn.sk

Popis

Vianočné trhy Bánovce nad Bebravou 2017

V dňoch 11.12.2017 - 13.12.2017

BÁNOVSKÉ VIANOČNÉ TRHY
11.12. - 13.12. 2017

Mestské kultúrne stredisko spol. s r.o.
J. Matušku 766/19, 957 01 Bánovce nad Bebravou

KONTAKTNÉ OSOBY: Mgr. Zuzana Janáčová, Anna Pajtinková, Blanka Kodajová, Peter Janáč
Telefón: 038 / 760 30 16, 0948 274 743

Zaslanie prihlášok:
komerční predajcovia - pajtinkova@kulturabn.sk
remeselníci - kodajova@kulturabn.sk
Info: www.kulturabn.sk, www.banovce.sk

POZNÁMKA: Usporiadateľ upozorňuje záujemcov, že odoslaním prihlášky nie je zabezpečená rezervácia predajného miesta. Rezervácia miesta je možná až po pripísaní
platby na účet organizátora, príp. zaplatení v pokladni.
Zákaz parkovania automobilov na námestí.

Predajná doba: pondelok, utorok, streda od 9. 00 h – 18. 00 h

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny