Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Vianočné trhy Dúbravka 2017

Vianočné trhy Dúbravka 2017
Termín: 15.12.2017 - 16.12.2017
Téma: JARMOKY , TRHY a HODY
Miesto konania: Bratislava - Dúbravka (SR - Bratislavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.dubravka.sk

Popis

Vianočné trhy Dúbravka 2017

Vianočné trhy pred Dk Dúbravka
V dňoch 15. - 16.12.2017

Súčasťou vianočných trhov má byť počas piatku aj živý betlehem s tvorivými dielňami, Detská Mini ZOO Devín. V galérii kultúrneho domu sa počas trhov otvára aj výstava vyrezávaných drevených betlehemov.

Novými vianočnými trhmi chce mestská časť podporiť spoločné trávenie voľného času so svojimi susedmi, za vianočnou atmosférou sa tak nebude musieť chodiť ďaleko.

Podrobný program vianočný trhov v Dúbravke
Program:
Piatok 15.12.2017
16,00-17,00 ZUŠ E. Suchoňa
17,00-18,00 On The Road
18,00-19,00 Matěj Vávra

Sobota 16.12.2017
15,00-15,45 Z rozprávky do rozprávky
15,45-16,15 Kúzelník Ivan
16,15-17,15 Anka Repková
17,15-17,30 Betlehemské svetlo
17,30-18,00 Matica Slovenská
18,00-19,00 Veronika Strapková

Sprievodné podujatia: Živý Betlehém, Mini ZOO Devín, Výstava vyrezávaných drevených betlehemov.

Copyright © 2011 – 2018 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny