Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Štefanská zábava 2017 Horné Srnie

Štefanská zábava 2017 Horné Srnie
Termín: 26.12.2017 - 27.12.2017
Téma: ZÁBAVY, PLESY a BÁLY
Miesto konania: Horné Srnie (SR - Trenčiansky kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.hornosrnianskadychovka.sk/stefanska-zabava/
www.facebook.com/events/1756662541303990/

Popis

Štefanská zábava

Hudba: DJ Janečka a Hornosrnianská dychovka
Vstupné: 3,-€ (na poplatky sála, SOZA, SLOVGRAM)
Vianočné dobroty si doneste.
Ostatné nájdete v bufete Hornosrnanskej dychovky :)
Tešíme sa na Vás! :)

Copyright © 2011 – 2022 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny