Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Fujarová škola v Kováčovej - marec 2018

Fujarová škola v Kováčovej - marec 2018
Termín: 16.03.2018 - 18.03.2018
Téma: KULTÚRA
Miesto konania: Kováčová (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.fujaramusic.sk/fujarova-skola

Popis

Fujarová škola v Kováčovej 2018

S pomocou skúsených lektorov za 48 hodín získate základy hry na fujare alebo 6-dierkovej pastierskej píšťalke.

Hneď na začiatku sa tak vyhnete zbytočným zlozvykom, ktoré by neskôr mohli byť prekážkou vo vašom napredovaní.

Pobyt si môžte spestriť návštevou aquaparku a liečivej vody v Kováčovej.

Lektori Fujarovej školy na Kováčovej

PaedDr. Robert Žilík
Hudobník, výtvarník, regionalista, literát a učiteľ sa venuje 35 rokov hre na ľudových a historických hudobných nástrojoch. Tradičnej hre na píšťalkách sa učil vo viacerých regiónoch na Slovensku. V súčasnosti hľadá spojenie medzi starou archetypálnou európskou hudbou a našou pôvodnou hudobnou kultúrou. Je aktívnym interpretom starej a ľudovej hudby v hudobnou združení Musicantica Slovaca spoločne so svojou manželkou Marikou.

Mgr. Mária Žilíková-Mandáková, PhD.
Hudobníčka, hudobná pedagogička; zameriava sa na výučbu detí a mládeže v hre na tradičných hudobných nástrojoch (pastierske píšťalky, citara, rytmické nástroje) v duchu elementárnej hudobno-pohybovej výchovy. Dôraz kladie na prirodzené muzicírovanie (individuálne i v skupine) a zrozumiteľnú interpretáciu starej, ľudovej a improvizovanej hudby. Vďake takejto tvorivej metodike je učenie objavom, hrou, zábavou i radosťou.

Prihlásenie a úhrada školného na termín 16-18.3. 2018:
do 15.2. 2018 - cena 160,- EUR
do 8.3. 2018 - cena 180,- EUR
Didaktické materiály v cene školného.
Stornopoplatok 30,- EUR za zrušenie účasti do 3 dní pred termínom kurzu.

Pri zrušení vašej účasti menej ako 3 dni pred termínom kurzu ako aj v prípade neúčasti na kurze sa nevracia žiadny stornopoplatok. Kurzu sa môže namiesto Vás zúčastniť náhradník. Meno náhradníka je potrebné vopred nahlásiť.
Za nenastúpenie v náhlych odôvodnených prípadoch budeme postupovať podľa individuálnej dohody.

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies