Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Pozvánka do Slovenského pavilónu / Invitation to Slovak pavilion

Pozvánka do Slovenského pavilónu / Invitation to Slovak pavilion
Termín: 24.05.2013 - 26.05.2013
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Mississauga, Ontario, Canada, (Zahraničie - Európa/Svet)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.kanadskyslovak.ca
www.carassauga.com/?page_id=15&paged=3
www.carassauga.com/?pavilion=slovakia

Popis

Pozvánka do Slovenského pavilónu / Invitation to Slovak pavilion

FIRST TIME SLOVAKS HAVE YOUR A PAVILION !!!

Friday, 24 May 2013, 17:00

Invitation to Slovak pavilion
For the first time the Slovaks will have a Pavilion during “Carassauga” Mississauga’s Festival of Cultures. This event is sponsored by the Slovak Canadian
Heritage Museum and Sts. Cyril & Methodius Parish. It will be held in the Parish Hall at 5255 Thornwood Drive.
The Carassauga Festival runs from Friday, May 24, 7pm-12am; Saturday, May 25, 1pm-12am; until Sunday May 26, 1pm-7pm.
Come view the historical and cultural display and be entertained with music, song and dance. You will be welcomed in a warm, friendly atmosphere while enjoying
Slovak traditional foods.
Advance Passports are available at $10 which will allow you to visit 28 cultural Pavilions representing 72 countries. Shuttle buses are available and will stop at
the lower level entrance to the hall. Passports at the door will be $12. For passports contact:
Mary Polak 416-222-0849, Helen Panov 416-231-7872, Dusan Dorich 416-984-6802, or Margaret Dvorsky 905-508-4871

******************************************************

Pozvánka do Slovenského pavilónu

PRVÝKRÁT MAJÚ SLOVÁCI SVOJ PAVILÓN !!!

Prvý raz budú mať Slováci pavilón počas multikultútneho festivalu "Carassauga" v Mississauga.

Táto udalosť je sponzorovaná Slovensko - kanadským Múzeom dedičstva a farnosťou sv. Cyrila a Metoda. Uskutoční sa v hale kostola na 5255 Thornwood Drive.

Festival Carassauga beží od piatku 24. mája od 19. hod. do polnoci, v sobotu, 25. mája od 13. hod. do polnoci, a v nedeľu 26. mája od 13. do 19. hod.

Príďte si pozrieť historickú a kultúrnu výstavu a zabavte sa s hudbou, piesňami a tancami. Budete vítaní v srdečnej a priateľskej atmosfére a zároveň si môžete pochutiť na tradičných slovenských jedlách.

Advance Pasy sú k dispozícii za 10 dolárov, ktorý vám umožní navštíviť 28 kultúrnych Pavilóny predstavujúcich 72 krajín.
Kyvadlová autobusová doprava je k dispozícii a zastávka je pred nižšou úrovňou vstupu do haly. Pasy pri dverách budú stáť 12 dolárov.

Pre zakúpenie pasov zatelefonujte:
Mary Polak 416-222-0849, Helen Panov 416-231-7872, Dusan Dorich 416-984-6802 alebo Margaret Dvorsky 905-508-4871

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny