Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

XXI. Rímske hry a LIMES Day 2018 Rusovce

XXI. Rímske hry a LIMES Day 2018 Rusovce
Termín: 08.09.2018
Téma: SLÁVNOSTI a FESTIVALY
Miesto konania: Bratislava - Rusovce (SR - Bratislavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.bratislava-rusovce.sk/kulturne-akcie/rimske-hry-8-9-2018
sk.wikipedia.org/wiki/Limes_Romanus
www.youtube.com/watch?v=gtstAZzISzU

Popis

XXI. Rímske hry a LIMES Day 2018 Rusovce

Rímske hry 2018 - 21.ročník
LIMES Day 2018 - 5. ročník

Rímske hry zameriame na tanec ako ušľachtilé umelecké vyjadrenie pohybu, nebude chýbať ani predstavenie ostatných oblastí života – legionári, gladiátori, odievanie, výtvarné umenie. Poznávať staroveký Rím cez Gerulatu umožnia aj tento rok informačné technológie a niektoré z nich projekt uplatní priamo v rámci súťaží na Rímskych hrách. Návštevníci sa môžu zapojiť do rôznych disciplín a v rámci 3 vyhodnotení vyhrať pekné ceny.

Limes Day obohatí program o mnohé športové aktivity, akrobatické vystúpenia rope skippingu. Nadšenci budú splavovať Dunaj, alebo sa návštevníci môžu zapojiť do aktivity na bicykli po stopách Rimanov. Mnoho návštevníkov určite využije aj návštevu Carnuntum v rámci Archeobusu.

Návštevnosť Gerulaty zaznamenala dynamický rozvoj sériou podujatí Rímskych hier. Z nenápadnej akcie sa dnes stalo známe a vyhľadávané interaktívne podujatie rodinného typu.

Na našom území žili voľakedy Rimania. Táto história opäť história ožije a to priamo v Rusovciach.

Skúste na vlastnej koži zažiť stredoveký Rím. Stretnete tam gladiátorov, uvidíte aká bola vtedy móda, oboznámite sa s tím čo jedli a pili Rimania. Bude tam dobrá zábava a dobré jedlá.

Rímsky vojenský tábor v Rusovciach, kastel Gerulata je národnou kultúrnou pamiatkou. V prvých storočiach nášho letopočtu bol súčasťou severnej hranice Rímskej ríše, takzvaného Limes Romanus. Tiahne sa Európou v dĺžke okolo 3 000 kilometrov od severnej Británie až po Balkán.

"Limes Romanus" alebo "rímsky limes" bola od cisárskej doby hranica Rímskej ríše. Bola to prirodzená hranica, tvorená riekou alebo umelá s priekopou a valom, prípadne aj s palisádou alebo stenou. Dnes ako „limes Romanus“ spravidla označujeme len časti hranice so systémom opevnení.

Pred opevnenou hranicou, na niektorých miestach tvorenou aj valom s palisádou a priekopu, vznikajú menšie opevnené tábory nazvané castellum. Mimoriadne zaujímavé aj pre nás. Okrem iného aj preto, že dejepisci tvrdia, že z tohto názvu je odvodené české kostel a slovenský kaštieľ.
Kto vie?

LIMES ROMANUS na Slovensku

Za vlády rímskeho cisára Augusta, známy tiež ako Gaius Iulius Caesar Octavianus (vládol 27 p. Kr. - 19.8.14 n. l.) rozšírili Rimania svoju moc do strednej Európya a posunuli hranice svojej ríše až k Dunaju. Na území medzi východnými Alpami a Dunajom zriadili Rimania novú provinciu PANÓNIA.

Dunaj sa na štyri storočia stal jej severnou i východnou hranicou, a zároveň aj hranicou celej Rímskej ríše.

Súčasťou Rímskej ríše boli aj menšie územia dnešného Slovenska, ako napríklad Petržalka, pri ktorej v katastri obce Rusovce sa nachádza kastel Gerulata, tiež pevnosť v meste Komárno pri sútoku riek Váh a Dunaj, ktorá bola priamo súčasťou LIMES ROMANUS. Tiež k tomuto systému patril aj Rímsky vojenský Kelemantia v Iži pri Komárne, ako jediný opevnený bod na ľavej strane Dunaja. Tábor bol postavený za vlády cisára Marca Aurelia. Rímske vojská pod vedením Marca Aurélia prenikli na Slovensko (okolo roku 172). Tu, na dolnom toku Hrona písal cisár Marcus Aurelius, prezývaný „filozof na tróne“ prvú kapitolu svojej knihy „Hovory k sebe samému“. Neskôr zriadili rímski vojaci aj tábor v Laugariciu (Trenčín) - zanechali tu nápis na trenčianskej hradnej skale o tom, že prenikli na najsevernejšie miesto v strednej Európe. Z hotela Tatra môžeme vidieť rímsky nápis (z roku 179) na hradnej skale aj dnes.

Strategická poloha vojenského tábora Gerulata bola daná aj blízkosťou Carnunta, hlavného mesta provincie Panónia, ktoré malo v 2. storočí nášho letopočtu okolo 40-tisíc obyvateľov. Carnuntum sa nachádza neďaleko rakúskeho Hainburgu. Sú tam zachovalé historické pamiatky ako v prírode, tak aj v Hainburgu v múzeu.

Na severnom okraji Rímskej ríše Rimania vybudovali dômyselný pevnostný systém LIMES ROMANUS.

Dnešného Slovenska sa dotkol kastelom Gerulata, a tak dnešné územie Bratislavy je prostredníctvom mestskej časti Bratislava - Rusovce súčasťou významnej histórie doby rímskej, ako napríklad susedná Viedeň.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny