Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Stavanie mája a Osúchové hody

Stavanie mája a Osúchové hody
Termín: 30.04.2013
Téma: ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Šenkvice (SR - Bratislavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.senkvice.org

Popis

Stavanie mája a Osúchové hody

Príďte do Šenkvíc na tradičné podujatie

Stavanie mája a Osúchové hody

Bude 30. apríla od 19:00 do 23:00 hodine na námestí G. Kolinoviča.

Zabavíme sa pri muzike DH Šenkvičanka a Country skupina Samorast.

A "Osúchové hodovanie?
"Osúchové hody" pripravuje Klub dôchodcov v Šenkviciach v spolupráci s Kultúrnym a informačným strediskom "dievčatá" z klubu napečú osúchy v priestoroch klubu dôchodcov a budú ich predávať na námestí počas podujatia.


Copyright © 2011 – 2020 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny