Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Festival svetla Bratislava 2018 TERMÍN SA PREKLADÁ NA NESKôR

Festival svetla Bratislava 2018 TERMÍN SA PREKLADÁ NA NESKôR
Termín: 16.03.2018 - 17.03.2018
Téma: RôZNE +++ | SLÁVNOSTI a FESTIVALY
Miesto konania: Bratislava (SR - Bratislavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.festivalsvetla.sk
www.youtube.com/watch?v=487ZDf2eP5U
www.youtube.com/watch?v=DPz0GKN7BCk

Popis

Festival svetla Bratislava 2018

Je projekt, ktorý spája vedu, technológie, umenie a zábavu. Počas dvoch dní budú v širšom centre Bratislavy umiestnené statické, dynamické aj interaktívne svetelné inštalácie, ktoré budú kombinovať vyspelé technológie, súčasné umenie a moderné vedecko-technické riešenia. Okrem inštalácií sa počas festivalu uskutoční viacero sprievodných podujatí (workshop o fotonike, verejné diskusie a i.).

Cieľom Festivalu svetla je popularizovať úlohu kreatívneho priemyslu a fotoniky - vedy a technológií pracujúcich so svetlom - pre život, prácu a zábavu v modernom meste. Zámerom je poskytnúť platformu pre vzájomné zdieľanie rôznych prístupov k spoločnej ústrednej téme "Svetlo", vrátane inštalácií a performancií inšpirovaných fyzikou svetla, aplikácií najmodernejších technológií generácie svetla, či technológií využívajúcich moderné vizuálne a kreatívne postupy. Súčasťou tohto zámeru je aj prezentácia a podpora inovatívnych a environmentálne priaznivých technológií svietidiel s využitím LED, laserových technológií a optovlákien, ako aj aplikácie najmodernejších zobrazovacích a komunikačných prostriedkov.

Neoddeliteľnou súčasťou Festivalu je pripomenutie si histórie a realít mesta Bratislavy. Inštalácie budú preto predovšetkým na miestach významných stavieb a objektov, pochádzajúcich z dávnej minulosti, či z nedávnej histórie rozvoja mesta.

Copyright © 2011 – 2022 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny