Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Ondrejský jarmok Želiezovce 2018 - XXI. ročník

Ondrejský jarmok Želiezovce 2018 - XXI. ročník
Termín: 23.11.2018 - 24.11.2018
Téma: JARMOKY , TRHY a HODY
Miesto konania: Želiezovce (SR - Nitriansky kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.zeliezovce.sk

Popis

Ondrejský jarmok Želiezovce 2018 - XXI. ročník

XXI. ročník tradičného Ondrejského jarmoku sa uskutoční
v dňoch od 23.11. - 24.11.2018 v centre mesta Želiezovce
na uliciach Petöfiho a Schubertovej.

V prípade, že predajca má záujem zúčastniť sa uvedenej akcie, je povinný prihlášku včas a správne vyplnenú vrátiť spolu so všetkými prílohami v zmysle príslušného zákona, a to najneskôr do 31.10.2018. Termín zaslania prihlášok je záväzný, prihlášky po termíne nebudú akceptované!

Adresa na zasielanie prihlášok: MsÚ Želiezovce, Ul. SNP č. 2, 937 01 Želiezovce.

Predávajúci zo zahraničia predkladajú aj úradne preloženú kópiu živnostenského listu.
Podpísanú záväznú prihlášku s požadovanými prílohami zasielajte len formou listu.

Copyright © 2011 – 2019 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny