Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Fašiangová veselica Zlaté Moravce 2018

Fašiangová veselica  Zlaté Moravce 2018
Termín: 07.02.2018
Téma: ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Zlaté Moravce (SR - Nitriansky kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.zlatemoravce.info

Popis

Fašiangová veselica Zlaté Moravce 2018

Fašiangy patria medzi pohyblivé sviatky začínajúce sa od Troch kráľov akončiace Popolcovou stredou. Zaužívaním kresťanských noriem pôstu sa vyvíjali ako vyvrcholenie zábav a zvykov pred 40-dňovým pôstom. Fašiangy boli časom priadok, zakáľačiek, svadieb. Konali sa fašiangové obchôdzky s rôznymi typmi masiek sprevádzané fašiangovými tancami. Stierali sa pri nich spoločenské rozdiely, parodovali sa oficiálne ceremoniály, povolania, činnosti ale i konkrétni ľudia Na fašiangy sa konzumovali veľmi sýte jedlá – napr. klobásy, slanina a nadmerne sa požíval alkohol. Funkciu obradového pečiva mali šišky, či pampúchy a fánky, ktoré mnohé gazdinky doteraz v tomto období pripravujú. Fašiangové zvyky sa v redukovanej podobe zachovávajú na väčšine územia Slovenska.

Tak ako minulý rok, i tento rok si 7.2.2018 o 15.00 hod. pripomenieme tradície a zvyky fašiangového obdobia v priestoroch Mestského múzea v Zlatých Moravciach. O fašiangovú zábavu sa postará spievaním fašiangových ľudových piesní Občianske združenie Babička zo Zlatých Moraviec. Spevácky súbor Kolovrátok z Prílep predvedie ukážku symbolického pochovania basy. Nebude chýbať ani ochutnávka tradičného fašiangového jedla.

Mgr. Ľubica Packová-Zahradárová

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny