Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Staromestské fašiangy Bratislava 2018 - 3. ročník

Staromestské fašiangy Bratislava 2018 - 3. ročník
Termín: 10.02.2018
Téma: ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE | ZÁBAVY, PLESY a BÁLY
Miesto konania: Bratislava - Staré mesto (SR - Bratislavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.bratislava.sk

Popis

Staromestské fašiangy Bratislava 2018 - 3. ročník

Dňa 10.2.2018 od 13:00-16:00 hod. Hviezdoslavovo námestie a Zichyho palác v Bratislave

Program:
Hviezdoslavovo námestie
Vajnorský okrášľovací spolok, fašiangové zvyky
ĽH Fidlikanti
Fašiangový sprievod v maskách Z Hviezdoslavovho námestia ulicami historického centra do Zichyho paláca
Zabíjačkové špeciality, šišky, fánky a guláš pripravený starostom Starého mesta

Zichyho palác
Tvorivé dielne pre deti s ľudovou hudbou Fidlikanti
Výtvarné aktivity pre deti, Staromestský ateliér
Výstava fotografií z karnevalov na staromestských ZŠ a MŠ
Výstava masiek vytvorených deťmi staromestských ZŠ a MŠ v rámci súťaže o najkrajšiu fašiangovú masku + vyhodnotenie
Občerstvenie fašiangovými maškrtami.

Korene fašiangových zvykoslovných útvarov siahajú do dávnej minulosti slovanských pohanských predkov. Fašiangové obchôdzky a zábavy vrcholili na spoločnej veselici v krčme, kde sa z naturálií zozbieraných po celej dedine vystrojila hostina spojená s tancovačkou.

V mestách je tradícia fašiangov spojená s plesmi a bálmi. Sú obdobím jedla a zábavy.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny