Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Veľkonočné trhy VITAJ, VEĽKÁ NOC 2018 Nová Baňa

Veľkonočné trhy VITAJ, VEĽKÁ NOC 2018 Nová Baňa
Termín: 23.03.2018
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Nová Baňa (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.novabana.sk

Popis

Veľkonočné trhy VITAJ, VEĽKÁ NOC 2018 Nová Baňa

Veľkonočné trhy sa uskutočnia dňa 23. 3. 2018.

od 9. 00 – 18. 00 hod. – remeslá – predvádzanie – sála CVČ
od 9. 00 – 18.00 hod. vonkajšie priestory (dvor CVČ) – ostatní predajcovia

V prípade, že predajca má záujem zúčastniť sa uvedenej akcie, je povinný žiadosť včas a správne vyplnenú doručiť spolu so všetkými prílohami v zmysle príslušného zákona, a to najneskôr do 15. 3. 2018.

Termín zaslania žiadosti je záväzný, žiadosti po termíne nebudú akceptované!

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny