Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Pálenie Moreny, Vítanie jari a Veľkonočné trhy Banský Studenec 2018

Pálenie Moreny, Vítanie jari a Veľkonočné trhy Banský Studenec 2018
Termín: 24.03.2018
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY | ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Banský Studenec (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.banskystudenec.sk

Popis

Pálenie Moreny, Vítanie jari a Veľkonočné trhy Banský Studenec 2018

Pálenie Moreny v našej obci spojené s Veľkonočnými trhmi a tvorivými dielňami pre deti.

Copyright © 2011 – 2020 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny