Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Farewell to Winter 2018 Iowa

Farewell to Winter 2018 Iowa
Termín: 18.03.2018
Téma: ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE | PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Cedar Rapids, Iowa, USA, (Zahraničie - Európa/Svet)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: ncsml.org

Popis

Farewell to Winter 2018 Iowa

March 18 @ 1:00 pm - 2:00 pm
Cost: Free Celebrate the triumph of Spring over Winter by helping us toss Morena into the nearby Cedar River!

In Slavic tradition, Morena is an entity associated with death and winter and must be vanquished to make way for sunny skies and warmer weather.
*****************************************************************************************
Rozlúčka so zimou 2018 Iowa
18. marca @ 13:00 - 14:00 hod.
Cena: Bezplatne Oslávte víťazstvo jari nad zimu tým, že nám pomôžete vrhnúť Morenu do blízkej rieky Cedar!

V slovanskej tradícii je Morena subjektom spojeným so smrťou a zimou a musí byť porazená, aby sa uvoľnilo slnko a teplé počasie.

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny