Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

472. tradičný jarmok Šimona – Júdu 2018 Štúrovo

472. tradičný jarmok Šimona – Júdu 2018 Štúrovo
Termín: 11.10.2018 - 14.10.2018
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Štúrovo (SR - Nitriansky kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.sturovo.sk
www.youtube.com/watch?v=pQEbpsqzmws
www.youtube.com/watch?v=X-UhQMFOBxg

Popis

Mesto Štúrovo Vám oznamuje, že tradičný jarmok Šimona – Júdu v roku 2018 sa koná v dňoch 11. – 14. októbra.

Pozývame Vás na jarmočenie

Jedným z najvýznamnejších kultúrno-spoločenských podujatí mesta Štúrovo je tradičný jarmok ŠIMONA a JÚDU. V tomto roku sa v dňoch 11. – 14. októbra uskutoční už 472. ročník, na ktorý Vás srdečne pozývame.

Počas trvania jarmoku Vám ponúkame bohatý zábavný a kultúrny program na pešej zóne.

Príďte do Štúrova a zažite jedinečnú jarmočnú atmosféru!

Ing. Eugen Szabó, primátor mestaJarmočné kultúrne programy na pešej zóne – účinkujú:

11. október – štvrtok/csütörtök

18.00 Hollóének Hungarica (stredoveká hudba/középkori zene)

20.00 MadDogX (rock)

12. október – piatok/péntek

14.00 „Lúdas Matyi” (detské divadelné predstavenie/gyermek előadás)

16.00 „A lónak vélt menyasszony” (jarmočná komédia/vásári komédia)

18.00 Sčamba (zábavná hudba/szórakoztató zene)

20.00 Jóvilágvan (pop-rock)

13. október – sobota/szombat

14.00 Kobold (hudba pre deti/gyerekzene)

16.00 Weekend (country)

18.00 Csík zenekar (ľudová hudba/népzene)

20.00 Trapéz (beat, rock)

Prečo ten názov jarmoku?
Sv. Šimon, apoštol Kanaánsky, pravdepodobne z Kány Galilejskej. Existuje predpoklad, že to bola práve jeho svadba, na ktorej Ježiš premenil vodu na víno.

Sv. Júda Tadeáš, apoštol, zvyčajne sa stotožňuje s Júdom, bratom Jakuba, jedného z „Pánových bratov", a autorom Júdovho listu. Evanjelium sv. Jána sa o ňom zmieňuje pri poslednej večeri.

Podľa dochovanej tradície sa konali prvé trhy už v roku 1546, po vybudovaní tureckej pevnosti z brvien Džigerdelen, severne od dnešného kostola, po Adrianopoliskej zmluve sa snažili jednotlivé znepriatelené strany ustanoviť určité obchodné pravidlá, v prospech verejného blaha. Jedným z nich bolo aj ustanovenie trhov na tureckom pohraničí.

Adrianopoliská zmluva bola uzavretá 17.2.1568 v (Edirne). Bola to dohoda Medzi Maximiliánom II. a Selimom II. Mier potvrdil rozdelenie Uhorska na tri časti. Habsburskú, Tureckú a samostatné Sedmohradsko.

Neskôr po Satmárskom mieri sa okolité obce pomaly začali preberať k životu. Začalo sa rozvíjať poľnohospodárstvo, remeselná výroba a obchod. Krajina však bola ešte stále chudobná, čo sa premietlo aj do infraštruktúry. Cesty spájajúce jednotlivé dediny boli po stáročných vojnách ešte stále zničené. Ostrihomský arcibiskup preto žiadal udeliť trhové právo Parkanu, za ktoré by mohol ako vlastník vyberať daň. Karol III. tejto požiadavke vyhovel 6. augusta 1724. Povoľuje pre „Villa Párkány“ ročne štyri trhy, na deň svätého Juraja, Bartolomeja, Šimona a Júdy a na Luciu. Prvý deň bol trh všeobecný a druhý dobytčí trh.

Šimona a Júdy sa stal najvýznamnejší. Koniec októbra je doba dozrievania mnohých poľnohospodárskych plodín. Bola tu aj blízkosť Dunaja, už vtedy významnej lodnej cesty. V 18. storočí mal Parkanský trh celoeurópsky význam. Stretávali sa tu aj kupci a obchodníci z juhovýchodnej Európy, ba dokonca aj z Blízkeho východu. V polovici 19. storočia kotvili lode naložené tovarom a kapustou od dnešného mosta až po Rennerovu jamu. (dnešná zátoka pri Jesenského ulici) Okolo kostola sa zhromažďovali remeselníci, tkáči, garbiari, vareškári so svojim tovarom. Tam kde je dnešné termálne kúpalisko vadaš, sa zastavovali gazdovia dobytkom, tu sa jedlo pilo a hodovalo. Tu menili aj vlastníka sudy s vínom. Pouličný zabávači si našli miesto kde je dnes park pred mestským úradom. Trh sa začínal v sobotu alebo nedeľu a trval 8 až 10 dní.

Po druhej svetovej vojne bola tradícia jarmoku obnovená až v roku 1956 a dnes ho poznajú nielen na celom Slovensku, ale aj v zahraničí. Jarmok sa nekonal v roku 1918 kvôli epidémii španielskej chrípky a v roku 1968 z obáv prepuknutia proti okupačných demonštrácií.
Zdroj:http://www.sturovo.com/drupal/392/historia-sturovskeho-jarmoku

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny