Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Svätoplukova kráľovstvo ožíva 2018 - 9. ročník celoslovenskej súťaže

Svätoplukova kráľovstvo ožíva 2018 - 9. ročník celoslovenskej súťaže
Termín: 08.06.2018
Téma: KULTÚRA
Miesto konania: Šintava (SR - Trnavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.zssintava.edu.sk
matica.sk/wp-content/uploads/2018/01/Sv%C3%A4topluk-2018-v%C3%BDzva.pdf

Popis

Svätoplukova kráľovstvo ožíva 2018 - 9. ročník celoslovenskej súťaže

Vyhlasovateľ súťaže:
Matica slovenská Martin a ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava

Odborný garant: prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD. – predseda komisie

Cieľ súťaže: Súťaž povzbudzuje k budovaniu národnej hrdosti a vlastenectvu. Je príspevkom k sebareflexii našej národnej identity, orientuje pozornosť na aktuálne témy v spoločnosti a významné historické medzníky.

Súťaž je registrovaná na MŠVVaŠ SR.
Témy (spoločné pre všetky časti a kategórie)
 Spomienka na minulosť
 Tohoto človeka si vážim
 Keby som bol Svätopluk
 Veľká Morava

Termíny
 Vyhlásenie súťaže: 11. december 2017
 Uzávierka súťaže: 15. apríl 2018
 Vyhlásenie výsledkov: 8. jún 2018

Literárne diela sa posielajú v štyroch identických exemplároch v tlačenej podobe na adresu organizátora Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka Šintava
a v elektronickej podobe na adresu svatopluksintava@centrum.sk

Výsledky súťaže:
Výsledky súťaže budú zverejnené v médiách, v ktorých boli zverejnené propozície súťaže, v brožúre s výhernými dielami a na webovej stránke školy www.zssintava.edu.sk
v júni 2018.

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies