Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Banícky jarmok Veľký Krtíš 2018

Banícky jarmok Veľký Krtíš 2018
Termín: 26.09.2018 - 27.09.2018
Téma: JARMOKY , TRHY a HODY
Miesto konania: Veľký Krtíš (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.velky-krtis.sk

Popis

Banícky jarmok Veľký Krtíš 2018

Organizátor jarmoku: Mesto Veľký Krtíš
Na všetky jarmoky v roku Vám oznamujeme, že miesto je potrebné si rezervovať vopred. Prihlášky musia byť podané samostatne na každý príležitostný trh a ku každej žiadosti musia byť zvlášť priložené prílohy. Organizátor akceptuje iba úplné prihlášky – vyplnené náležitosti v prihláške a doložené všetky prílohy v zmysle zákona.

Prihlášky je možné zaslať poštou na adresu Mestský úrad Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš, alebo emailom na e-mail:daniela.hudekova@velky-krtis.sk

Copyright © 2011 – 2019 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny