Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Hrnčiarska kapusta Hrnčiarska Ves 2018 - VII. ročník

Hrnčiarska kapusta Hrnčiarska Ves 2018 - VII. ročník
Termín: 12.05.2018
Téma: VARENIE a PEČENIE DOBRôT
Miesto konania: Hrnčiarska Ves (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.hrnciarskaves.sk

Popis

Hrnčiarska kapusta Hrnčiarska Ves 2018 - VII. ročník

12.5.2018/sobota/ - Hrnčiarska kapusta – VII.ročník /súťaž/ - Areál ZŠ v Hrnčiarskej Vsi a jeho priľahlé priestranstvo

Súťaž vo varení kapusty, zapálenie vatry slobody, vystúpenia umelcov miestnych organizácií a hostí.

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny