Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Folklórne slávnosti v Podhorí 2018

Folklórne slávnosti v Podhorí 2018
Termín: 30.06.2018
Téma: SLÁVNOSTI a FESTIVALY
Miesto konania: Podhorie, (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.podhorie.sk
www.fspodhorie.sk

Popis

Folklórne slávnosti v Podhorí 2018

Srdečne Vás pozývame na Folklórne slávnosti v Podhorí, ktoré sa budú konať dňa 30. júna 2018 (sobota) v priestoroch miestneho amfiteátra.

Obec Podhorie
sa rozprestiera na úpätí Štiavnického pohoria. Patrí do CHKO Štiavnických vrchov. Cez obec preteká potok Teplá. Obec na juhovýchode susedí s mestom Banská Štiavnica a obcou Banská Belá, na severozápade s obcou Sklené Teplice, Repište a Močiar.

Občania obce žijú v prostredí uprostred zelených lúk a hôr v dvoch katastrálnych územiach Teplá a Žakýl, ktoré sa v roku 1963 zlúčili pod jednotnú obec s názvom Podhorie. Tieto dve malebné dedinky sa spomínajú už v listinách z roku 1388, keď patrili hradnému panstvu Šášov. Neďaleko obce Žakýl sa nachádzajú zrúcaniny Ža­kýlskeho hradu a Žakýlske pleso. Do svojho spojenia existovali Teplá a Žakýl ako dve samostatné obce. Hoci v minulosti mala každá z nich svojho richtára, spoločenský život bol do veľkej miery jednotný, keďže dediny mali spoločnú krč­mu, školu, neskorogotický katolícky kostol, a ani zmiešané manželstvá neboli výnimočné.

Celá obec sa nachádza v peknej lokalite, ktorá má veľmi výhodné prírodné podmienky, hlavne v oblasti vidieckej turistiky - rozvoj cestovného ruchu, poskytovanie služieb, vytváranie tradičných remesiel.

V obci sa nachádza prírodný amfiteáter, ktorý slúži ako možnosť zachovania kultúrnych tradícií na organizovanie obecných folklórnych slávností a využíva sa aj na športové podujatia, divadelné predstavenia, zábavy a iné kultúrnospoločenské podujatia.


Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies