Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Petropavlovský jarmok Veľké Zálužie 2018

Petropavlovský jarmok Veľké Zálužie 2018
Termín: 23.06.2018
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Veľké Zálužie (SR - Nitriansky kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.velkezaluzie.eu

Popis

Petropavlovský jarmok Veľké Zálužie 2018

Pre návštevníkov PETROPAVLOVSKÉHO JARMOKU počas kultúrneho programu budú pripravené ukážky ľudových remesiel.
MAĽOVANIE NA TVÁR a „DEDINKA REMESIEL" – tvorivé dielne nielen pre deti, ale i dospelých, kde si budete môcť skúsiť niektoré remeslá a odniesť si domov svoj vlastnoručne vyrobený výrobok na hrnčiarskom kruhu, alebo ručne vymodelovaný z hliny či z iného materiálu.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny