Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

46. Sabinovský jarmok 2018

46. Sabinovský jarmok 2018
Termín: 14.06.2018 - 16.06.2018
Téma: JARMOKY , TRHY a HODY
Miesto konania: Sabinov (SR - Prešovský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.sabinov.sk

Popis

Mesto Sabinov v dňoch 14. 6. – 16. 6. 2018 usporiada tradičný 46. Sabinovský jarmok 2018.

Záväznú prihlášku si môžete stiahnuť z webovej stránky mesta www.sabinov.sk a po vyplnení zaslať na adresu darina.karnisova@sabinov.sk vrátane kópie priloženého potvrdenia o zaplatení poplatku alebo na adresu: Mestský úrad, Námestie slobody č. 57
083 01 Sabinov.

Poplatky zasielajte na účet: 1629572/0200, IBAN: SK04 0200 0000 0000 0162 9572, BIC:
SUBASKBX, variabilný symbol uvádzajte:13301211.

14. jún (štvrtok):
10.00 h - HLAS CIGÁNSKEHO SRDCA - XV. rómsky festival

13.30 h - OTVORENIE JARMOKU
- Účinkujú: dobová hudba ALDAR, mažoretky TEDASKY

14.00 h - Otvorenie jarmoku s Piper Jančom a primátorom mesta

od 14.15 h - PREZENTÁCIA ŠKÔL A KRÚŽKOV

18.00 - 19.30 h - ZUŠ Sabinov a ZUŠ Giraltovce na spoločnom koncerte

20.00 - 21.00 h - MDH Sabinka, DH Nestor PO

21.30 h - DRIŠĽAK (Vranov nad Topľou)15. jún (piatok):
od 15.00 h - „NA JURMAKU V SOBINOVE“ - folklórny festival

od 21.00 h - hosť večera: MAFIA CORNER (Prešov)

17.00 h - ŽREBOVANIE TOMBOLY16. jún (sobota):
od 18.00 h - SABINOV SA BAVÍ
- Vystúpenia kapiel:
18.00 - 19.00 h - KINGS´ EMOTION (Košice)
19.30 - 20.30 h - ŽIVÁ VODA (Bratislava)
21.00 - 22.00 h - ZUZANA SMATANOVÁ (Žilina)
22.30 - 23.30 h - CHIKI LIKI TU-A (Prešov)

Copyright © 2011 – 2018 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny