Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Vianočné trhy Nové Zámky 2018

Vianočné trhy Nové Zámky 2018
Termín: 02.12.2018 - 22.12.2018
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Nové Zámky (SR - Nitriansky kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.novezamky.sk
www.novezamky.sk/assets/File.ashx?id_org=700036&id_dokumenty=30166

Popis

Vianočné trhy Nové Zámky 2018

V dňoch 2.12.-22.12.2018, Nové Zámky, Hlavné námestie

Kompletný program je na:
http://www.novezamky.sk/assets/File.ashx?id_org=700036&id_dokumenty=30166

alebo si kliknite hore na Web:

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny