Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

XXVII. Gelnický jarmok 2018

XXVII. Gelnický jarmok 2018
Termín: 17.08.2018 - 18.08.2018
Téma:
Miesto konania: Gelnica (SR - Košický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.gelnica.sk

Popis

XXVII. Gelnický jarmok 2018

ORGANIZAČNÉ POKYNY
Mesto Gelnica stanovuje nasledovné trhové dni,
predajný a prevádzkový čas pre príležitostné trhy:
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas pre stánky a občerstvenie:
 piatok 17.08.2018 od 10.00 hod. do 24.00 hod.
 sobota 18.08.2018 od 07.00 hod. do 24.00 hod.
 Zároveň žiadame stánky s občerstvením, aby jarmočnú zónu opustili dňa 18.08.2018 (nedeľa) do 4:00 hod., z dôvodu upratovania.
Prevádzková doba pre kolotoče a atrakcie:
 v jarmočné dni 17.-18. 08.2018 od 10.00 hod. do 22.00 hod.
 v ostatných dňoch od 10.00 hod. do 21.00 hod.

Copyright © 2011 – 2018 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny