Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Zlatomoravecký jarmok 2018

Zlatomoravecký jarmok 2018
Termín: 28.09.2018 - 29.09.2018
Téma: JARMOKY , TRHY a HODY
Miesto konania: Zlaté Moravce (SR - Nitriansky kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.zlatemoravce.eu

Popis

Zlatomoravecký jarmok 2018

Mesto Zlaté Moravce oznamuje záujemcom o predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb na príležitostných trhoch v meste Zlaté Moravce, že Zlatomoravecký jarmok 2018 sa uskutoční v dňoch 28.09.2018 (piatok od 9:00 hod. do 18:00 hod.) - 29.09.2018 (sobota od 8:00 hod. do 17:00 hod.) v centre mesta Zlaté Moravce (Námestie Andreja Hlinku, Župná ul., Ul. Janka Kráľa, Migazziho ul., Ul. Sama Chalúpku).

PROGRAM:
Piatok 28. 9. 2018
14,00 hod. – otvorenie jarmoku primátorom mesta
14,05 – 14,30 hod. – vystúpenie detí materských škôl
14,35 – 15,00 hod. – vystúpenie ZUŠ
15,05 – 15,35 hod. – deti z CVČ
15,40 – 16,05 hod. – Old School Brothers
16,10 – 16,25 hod. – Street Lup
16,30 – 17,30 hod. – HS Sčamba
17,40 – 18, 40 hod. – HS Ranč
18,50 – 20,00 hod. – HS Ludo Kuruc Band
20,00 – 21,00 hod.- HS Len Tak
21,00 – 22,30 hod. – rapper Vec
Sobota 29. 9. 2018
9,00 – 9,25 hod. – SS Babička
9,30 – 10,00 hod. – SS Zlatomoravčianka
10,00 – 10,30 hod. – FS Kolovrátok
10,30 – 11, 30 hod. – HS Veronika Rabada
11,30 – 12,00 hod. – DFS Zlatňanka
12, 00 – 12,30 hod. – FS Inovec

Copyright © 2011 – 2019 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny