Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Legendy Fest Strečno 2013 - 7. ročník

Legendy Fest Strečno 2013 - 7. ročník
Termín: 28.06.2013 - 29.06.2013
Téma: KULTÚRA
Miesto konania: Strečno (SR - Žilinský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.strecno.sk

Popis

Legendy fest 2013…
… alebo Strečno plné muziky

Festival sa uskutočnil 28. a 29. 6.2013 na futbalovom ihrisku Radinove v Strečne.

Legendy fest je akcia venovaná všetkým skupinám zo Strečna.

Už tradične patrí posledný júnový víkend v našej obci festivalu, ktorý organizujeme pod názvom Legendy fest.

Festival očakáva vzbudenie záujmu o hudbu a folklór u deti a mládeže, a to nielen pre rozvoj osobnosti ale tiež pre podporu aktivít obce, podporujúcej všetky formy prezentácie kultúry a umenia.

Charakter festivalu je prierezový, t.j. angažuje deti, mládež, dospelých i seniorov, členov skupín, telies a súborov vystupujúcich v programe. Festival amatérskych hudobných skupín ma ambíciu ďalšieho skvalitňovania vlastnej hudobnej produkcie, tvorby a oslovenia všetkých, ktorí majú k hudbe, umeniu a kultúre pozitívny vzťah, za účelom jeho prehĺbenia a ďalšieho kvalitatívneho rastu.

Hudobný život prostredníctvom všetkých hudobných telies sa dotýka nielen značnej časti obyvateľstva obce Strečno, ale aj širšieho okolia. Samotná popularizácia a propagácia počíta s oslovením a zabezpečením účasti komunity všetkých vekových vrstiev.

Priebeh a organizácia festivalu po skúsenostiach opodstatnene očakáva priaznivý ohlas a pozitívny vplyv nielen na účinkujúcich, ale celú verejnosť. Pre rastúci záujem o účasť účinkovania na tomto festivale sa organizátori rozhodli predĺžiť čas trvania na dva dni, čím sa budú snažiť otvoriť priestor širšiemu spektru hudobných žánrov. Taktiež výberom novej lokality pod hradom Strečno, kde je predpoklad zlepšenia podmienok pre samotnú produkciu, ako aj priestor pre väčší počet návštevníkov.

Strečnianske kapely:
Alfa
Beton
Benton
Delirium
Formát
Kroky
Lux
Marlén
Orion
Purpur
Clavdius

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies