Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Pokoj ľuďom dobrej vôle Klenovec 2018

Pokoj ľuďom dobrej vôle Klenovec 2018
Termín: 09.12.2018
Téma: ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Klenovec (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.klenovec.sk
www.fsvepor.sk

Popis

Pokoj ľuďom dobrej vôle Klenovec 2018

Organizátori:Obec Klenovec a OZ RODON Klenovec

Vianočný program, v ktorom účinkujú:
* spevokol - Evanjelická cirkev augsburského vyznania,
* spevácky zbor BJB v Klenovci,
* FS Vepor,
* deti Zornička,
* deti Mladosť.

Program vianočných kolied, vinšov a betlehemskej hry.

Výstavy prác žiakov materskej, základnej a špeciálnej školy v Kultúrnom dome v Klenovci, výstava tradičných ručných prác a vianočných ozdôb spojených s predajom výrobkov - vianočné gule, ikebany, včelí vosk, medovníky.

A tak, ako aj po iné roky sa uskutoční tradičné adventné podujatie Pokoj ľudom dobrej vôle. Organizátori podujatia Obec Klenovec, o. z. RODON Klenovec a Miestny odbor Matice slovenskej z Klenovca v spolupráci s účinkujúcimi, tento podvečer chcú darovať pokoj a lásku do sŕdc, prostredníctvom vianočných piesní, kolied a vinšov.

Veď všetci očakávame najkrajšie sviatky roka, sviatky pokoja, lásky, kedy aj rodiny sa snažia viac stretávať a tak sa aj na tomto podujatí stretne množstvo ľudí a sála kultúrneho domu bude úplne zaplnená tak, ako aj po minulé roky .

Copyright © 2011 – 2020 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny