Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

XXI. Podhorské dni ovocia a medu 2018 Trebichava

XXI. Podhorské dni ovocia a medu 2018 Trebichava
Termín: 06.10.2018
Téma: KULTÚRA
Miesto konania: Trebichava (SR - Trenčiansky kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.trebichava.sk
www.youtube.com/watch?v=P1dU-VwrfNk
www.youtube.com/watch?v=h3Q6sKyuyVI

Popis

Dni ovocia a medu 2018
XXI. Podhorské dni ovocia a medu – tradične prvá októbrová sobota, t.j. 6.10.2018

Obec Trebichava má 44 obyvateľov. O to obdivuhodnejšia je skutočnosť, že v tomto roku 2018 sa uskutoční už 21. ročník tohoto podujatia.

Obec Trebichava leží na južnom výbežku Strážovskej hornatiny, v bočnom údolí Trebichavského potoka ,
20 km na severovýchod od Bánoviec nad Bebravou. Je jedinou obcou mikroregiónu Podhorie, ktorou nepreteká rieka Bebrava. Obec sa nachádza v nadmorskej výške 340 m n. m.

Trebichava bola založená na zákupnom práve a v listinách sa po prvý krát spomína v roku 1396.

Trebichava pôvodne patrila k Beckovskému, neskôr k Uhrovskému panstvu. Boli tu panské majere a lomy na menej kvalitný mramor.

V 19. storočí tu bola postavená pálenica.

Pre prvú polovicu 20. storočia je typický rozvoj ovocinárstva so sušením ovocia v sušiarňach. Obec charakterizuje potočná ulicová zástavba.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny