Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

12. ročník remeselníckeho jarmoku 2018 Partizánska Ľupča

12. ročník remeselníckeho jarmoku 2018 Partizánska Ľupča
Termín: 21.09.2018 - 22.09.2018
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Partizánska Ľupča (SR - Žilinský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.partizanskalupca.com

Popis

12. ročník remeselníckeho jarmoku 2018 Partizánska Ľupča

Jarmok sa bude konať na námestí v Partizánskej Ľupči dňa 22.septembra 2018. Popri vystavovaní, je možné svoje výrobky aj predávať. Naše pozvanie patrí aj pre Vás, ktorí nám pripravíte niečo fajné do bruška i niečo na dobrú náladu.

Z Vašej strany uvítame akúkoľvek radu, podnet, iniciatívu alebo pripomienky, prípadne môžete osloviť svojich kolegov a priateľov.

Všetky informácie získate na adrese: Obecný úrad Partizánska Ľupča č. 417, 032 15
Organizátor: Renáta Antolová – 0908 908 739
Telefón obecného úradu:
044/5570755, 044/5570754
e-mail: obec.part.lupca@stonline.sk
web:
www.partizanskalupca.com
Želáme si, aby sme spoločne mohli oživiť ľudové tradície obce Partizánska Ľupča a aby sme v tejto akcii každoročne pokračovali. Zároveň Vás všetkých srdečne pozývame na

REMESELNÍCKY JARMOK, ktorý určite oživí dávne spomienky našich predkov.

Záväznú prihlášku je potrebné zaslať na adresu: Obec Partizánska Ľupča, 032 15 alebo e-mailom na: obec.part.lupca@stonline.sk alebo oznámiť telefonicky na 044/5570755, 044/5570754, 0908 908 739 organizátorke Renáte Antolovej do 24.8.2018, alebo ju odoslať priamo z tejto stránky.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny